TURKEY
15.10.2023
504EUR
TURKEY
LITHUANIA-DRUSKININKAJ
07.12.2018
1747EUR
LITHUANIA-DRUSKININKAJ
CYPRUS
14.09.2023
461EUR
CYPRUS
Hurgada
25.10.2023
807EUR
Hurgada

Privātuma politika

Privātuma politika

Saistības

Privātuma politika paskaidro to, kā “Lattur” ievāc parJums personīgos datus, kā tos glabā, izmanto un izpauž datus.

“Lattur” apņemas aizsargāt Jūsu personīgo datuprivātumu, kuri tiek iegūti no Jums. Mēs augsti novērtējam Jūsu privātumu untāpēc šī politika ir viegli pieejama mūsu mājas lapā, lai palīdzētu Jumsizprast, kā tiek izmantota informācija, kas iegūta mājas lapas izmantošanaslaikā. Privātuma politika apraksta personīgās informācijas apstrādāšanaspamatprincipus.

Anonīmie dati

Anonīmie dati sastāv no reģistra datnēm un Sīkdatnēm –šie dati nav personiski identificējami, kā Jūsu Interneta Protocola (“IP”)adrese, domēns vai informācija par “Lattur” mājas lapas izmantošanu, kas tiksizmantota tikai administratīvām vajadzībām. Šī informācija var saturēt IPadresi, pārlūka veidu, pamat IP informāciju, atsauces lapas, izmantotooperatīvo sistēmu un datuma/laika kodus. Šī informācija neidentificēindividuālus apmeklētājus.

Sīkdatnes var tikt izmantotas, lai atvieglotu unpaātrinātu piekļuvi mājas lapas iespējām, tādām kā autorizēšanās un/vaiatkārtotai apmeklēšanai. Sīkdatnes ir ļoti mazi teksta faili. Mēs nesasaistām informāciju, kas glabājassīkdatnēs ar personīgi identificējamu informāciju, ko esat snieguši mūsu lapā.

Sīkdatnes

Šī mājas lapa izmanto programmas, kas tiek sauktas parsīkdatnēm, kas ļauj lietotājam šķirstīt pārlūku un uzglabā informāciju parapmeklētajām mājaslapām. Šie faili netiek izmantoti, lai apstrādātu personīgoinformāciju, šie dati ir anonīmi un informācija, kas tiek savākta ar sīkdatņupalīdzību, tiek nosūtīta Google, lai izveidotu mājas lapas statistiskāsatskaites. Laikā, kad apmeklējat mūsu mājaslapu, sīkdatnes automātiski savācinformāciju par Jūsu apmeklējumu, piemēram, IP adresi, domēna nosaukumu,pārlūka veidu, operatīvās sistēmas veidu. Lietotājam ir iespēja nobloķētsīkdatņu izmantošanu.

Google Analytics

Šī mājas lapa izmanto Google Analytics, kas palīdzanalizēt to, kā apmeklētāji izmanto mājas lapu.

Mēs nekad neizmantosim un arī neļausim kādai trešajaipusei izmantot šo statistikas analīzes instrumentu, lai izsekotu un iegūtuprivātu informāciju par mūsu mājas lapas apmeklētājiem. Google nesasaistīs JūsuIP adresi ar jebkādiem citiem datiem, kas pieejami Google. Ne mēs, ne Googlenemēģināsim sasaistīt IP adresi ar individuālo datora lietotāju. Mēsnesasaistīsim jebkādus datus, kas iegūti šajā mājas lapā ar personiski identificējamuinformāciju, izņemot gadījumus, kad Jūs iesniegsiet informāciju mūsu mājaslapas aizpildāmajā formā.

Personīgie dati

Personīgie dati ir jebkuri dati, kas Jūs personiskiidentificē, piemēram, Jūsu vārds, adrese, e-pasta adrese vai telefona numurs.Mēs ievācam šādu informāciju tad, kad Jūs piesakāties ceļojumiem vaiparakstaties uz mūsu jauniem.

Kad mēs ievācam personiski identificējamu informāciju,Jums ir iespēja pieteikties saņemt e-pastu vai cita veida digitālu komunikācijuno mums.

Ja Jūs esat iesnieguši personiski identificējamuinformāciju “Lattur” mājas lapā, Jums ir iespēja to labot, izmainīt vai izdzēstto, ja tā neatbilst patiesībai. Šādā gadījumā, lūdzam sazināties ar “Lattur”biroju, izmantojot zemāk minētos kontaktus.

Ja Jūs šī procesalaikā iesniedzat personiski identificējamu informāciju, esat droši, ka šīinformācija netiks izplatīta kādai trešajai pusei bez Jūsu atļaujas.


Mēs piedāvājam mūsu mājas lapas apmeklētājiem iespēju pieteikties jaunumusaņemšanai no mums. Šajā gadījumā apmeklētājam jānorāda e-pasta adrese. Jūsvarat atteikties no kādas šī pakalpojuma sastāvdaļas vai vispār no šīpakalpojuma, uzklikšķinot uz ‘’atteikties’’ saites, kas ir atrodama katrāe-pastā, ko mēs Jums nosūtam.

Ja Jūs iesniedzat mums savu e-pasta adresi, laisaņemtu ziņas no mums, tad šī informācija netiks izplatīta trešajai pusei bezJūsu atļaujas.
Ja Jūsu personiski identificējamā informācija mainās vai ja Jūs vēlaties, laimums vairs nebūtu pieejama Jūsu personiski identificējamā informācija, tad Jūsvarat pieprasīt to izlabot, atjaunināt vai izdzēst, nosūtot mums e-pastu uzinfo@lattur.lv

Trešās puses un trešo pušu mājas lapas

Mēs respektējam Jūsu konfidencialitāti, un tāpēcjebkura informācija, kas tiks ievākta šajā mājas lapā, tiks turēta slepenībā.

Šī mājas lapa var saturēt saites uz citām mājas lapām,kurās mums nav pilnīgi nekādas kontroles. Lūdzu ņemiet to vērā, kad Jūsklikšķināt uz saitēm; mēs neesam atbildīgi par privātuma praksi un politikāmcitās mājas lapās. Tāpēc iesakām apskatīt katras mājas lapas privātuma politikuneatkarīgi no tā, vai mūsu mājas lapā ir vai nav saites uz tām.

Piekrišana un labojumi

Izmantojot lattur.lv , Jūs apliecināt savu piekrišanuPrivātuma politikas noteikumiem. Ja Jūs nepiekrītat šai Privātuma politikai, lūdzuneiesniedziet privātu informāciju šajā mājas lapā.

Mēs sekojam nozares standartiem, lai aizsargātujebkādu informāciju, ko esat mums iesnieguši. Tomēr ir jāņem vērā, ka nevienano elektroniskās uzglabāšanas metodēm nekad nebūs 100% droša. Līdz ar to, kājebkura cita organizācija, mēs nevaram garantēt absolūtu drošību Jūsuinformācijai.

“Lattur” var veikt izmaiņas Privātuma politikā jebkurābrīdī un pēc saviem ieskatiem.

Jurisdikcija

Mēs saglabājam tiesības izpaust Jūsu personiskiidentificējamo informāciju, kā to pieprasa likumdošana, un gadījumos, kad mēsuzskatām, ka izpaušana ir nepieciešama, lai aizsargātu mūsu tiesības un/vaipakļaujoties juridiskām rīcībām, tiesas pavēstēm vai juridiskiem procesiem.